Miért kell ellenőrizni, felülvizsgálatokat végezni?

Újonnan készített, létesített villamos berendezésen még az üzembe helyezés előtt el kell végezni az első ellenőrzést. Csak a megfelelőnek minősített berendezést szabad üzembe venni!
A szabványosan kivitelezett, létesített villamos berendezések üzem közbeni állapotának, elhasználódásának, illetve biztonságos állapotának ellenőrzésére szolgálnak az időszakos szabványossági felülvizsgálatok. 
A felülvizsgálatok típusát és gyakoriságát rendeletek szabályozzák. A felülvizsgálatok tartalmát a szabványok tartalmazzák.

Fontosabb rendeletek:

 • 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 • 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről, 1. melléklet a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelethez :Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat

 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

Megszűnő, változó jogszabályok:

 • 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata (KLÉSZ) 8/1981. (XII.27.) IpM  rendelet

Fontosabb szabványok:

 • MSZ 4851 sorozat    Érintésvédelmi vizsgálati módszerei 
 • MSZ 447:2009    Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás
 • MSZ 1585:2016    Villamos berendezések üzemeltetése
 • MSZ HD 60364-1:2009    Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmak
 • MSZ HD 60364-4:41:2007    Biztonságtechnika – Áramütés elleni védelem
 • MSZ HD 60364-5-51:2007    Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése, általános előírások
 • MSZ HD 60364-5-54:2007    Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése Földelő berendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők
 • MSZ HD 60364-6:2007    Kisfeszültségű villamos berendezéseinek létesítése. Ellenőrzés.

(A rendeleteket mindenki megtalálhatja, elolvashatja  az interneten.)